Полезно

Водачите на МПС:

 • Не оставяйте/ забравяйте ключовете, документите и панела на радиооборудването в МПС.
 • Ако загубите или Ви откраднат заключващо устройство, дистанционно управление, свидетелство за регистрация (талон) или регистрационни табели, незабавно уведомете КАТ и вземете служебна бележка. Уведомете застрахователя в срок до 24 часа.
 • При леко ПТП незабавно се обадете на КАТ на тел. 112 и поискайте посещение на място. В случай че КАТ откаже посещение на място, незабавно уведомете застрахователя, за да получите указания от него. В случай че не можете да се свържете със застрахователя, попълнете двустранния констативен протокол и го регистрирайте на тел. 112. Уведомете застрахователя в срок до 3 дни.
 • При тежко ПТП се обадете на КАТ на тел. 112. След като КАТ състави протокол, уведомете застрахователя в срок до 3 дни.
 • При кражба незабавно уведомете Районното управление на МВР, на чиято територия се намирате. Незабавно уведомете фирмата, която е извършила маркирането на МПС. В срок до 24 часа уведомете писмено застрахователя.
 • При пожар незабавно уведомете противопожарната служба и изискайте служебна бележка. В срок до 24 часа писмено уведомете застрахователя.
 • При природни бедствия се обадете на метеорологичната служба на тел. 0900 12 015 и изискайте служебна бележка. Уведомете писмено застрахователя в срок до 3 дни след събитието.
 • Във всички случаи увреденото МПС се предоставя за оглед в ликвидационен център на застрахователя в срок до 3 дни.
 • Не отстранявайте повреди по МПС преди огледа!
 • В случай на щета вземете всички възможни мерки за ограничаване на нейния размер!
 • Винаги декларирайте вярно и точно обстоятелствата, за които ви искат информация при сключване на застрахователната полица или искайте съвет, когато не сте сигурни как да отговорите.

 

Необходими документи за завеждане на щети:

 • Застрахователна полица, включително всички издадени добавъци и приложения към нея;
 • Свидетелство за правоуправление на водача, управлявал МПС при настъпването на застрахователно събитие;
 • Попълнено заявление за изплащане на застрахователно обезщетение;

 

При кражба на МПС:

 • При кражба на МПС незабавно уведомете Районното управление на МВР, на чиято територия се е намирало последно МПС преди кражбата.
 • В срок до 24 часа уведомете писмено Каско застрахователя си и запазете копие от уведомлението.
 • Запазете копие от застрахователната полица и общите условия, които застрахователят ще ви поиска в оригинал, и от всички други документи които му предоставяте.
 • Винаги предоставяйте на застрахователя исканите документи с опис или придружително писмо, на което да вземете входящ номер и дата от застрахователя.
 • Минималните документи, които се представят на застрахователя включват застрахователната полица в оригинал, свидетелството за регистрация на МПС (малък и голям талон), служебна бележка от РУ на МВР, където сте уведомили за кражбата, Постановление от съответната районна прокуратура за спиране на досъдебното производство, когато МПС не е открито, ключовете и дистанционните от МПС (включително резервните комплекти).
 • Винаги вписвайте в уведомлението при завеждане на щетата при застрахователя същите обстоятелства, каквито сте декларирали и пред РУ на МВР относно кражбата.

 

При Пътнотранспортно произшествие, пожар или природно бедствие:

 • В срок до 24 часа уведомете писмено Каско застрахователя си за събитието и запазете копие от уведомлението.
 • Ако нямате Каско застраховка и сте участник в ПТП, за което не сте виновен, съберете непременно информация за застрахователя по „Гражданска отговорност“ на виновния водач, за да го уведомите и да предявите претенция за обезщетение.
 • При Пътнотранспортно произшествие от изключителна важност е НЕЗАБАВНО да уведомите КАТ на тел.112 и да поискате да дойдат на място. КАТ са длъжни да посетят мястото на произшествието и да съставят протокол ако има пострадали хора, ако има материални щети и МПС не може да се движи на собствен ход, ако едно от МПС –участник е с чуждестранна регистрация или превозва опасен товар, или ПТП е предизвикало задръстване на платното за движение, както и ако има съмнение че участник в произшествието е под въздействие на алкохол или друго упойващо вещество или не притежава необходимите права за управление на МПС.
 • В случай на отказ от страна на КАТ, обадете се незабавно на КАСКО застрахователя си и поискайте от тях да изпратят мобилна група за оглед.
 • Ако не успеете да се свържете със застрахователя си, попълнете двустранния констативен протокол и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО го регистрирайте на тел.112
 • При пожар на МПС, незабавно повикайте противопожарната служба и вземете служебна бележка за образуваната от тях преписка.
 • При природни бедствия като проливни дъждове, обилни снеговалежи, наводнения, градушка, можете да се свържете с районната метеорологична служба, откъдето да получите служебна бележка за датата, вида и продължителността на бедствието.
 • При завеждане на претенция за изплащане на обезщетение, запазете копия от всички документи, които предоставяте на застрахователя си по опис и най-вече следете в протокола за оглед да опишат всички повреди по МПС.
 • Никога не отстранявайте повредите от МПС преди да бъде извършен оглед от застрахователя и следвайте инструкциите му, ако изиска допълнителен оглед на МПС.


При щета по Застраховка Домашно имущество:

 • В зависимост от вида на застрахователното събитие (пожар, наводнение, буря, градушка,експлозия на съд под налягане, земетресение, кражба, вандализъм или удар от  ППС или летящо тяло, трябва да уведомите незабавно застрахователя си и съответния компетентен орган (противопожарна служба, или РУ на МВР).
 • Трябва да не разчиствате последиците от събитието докато не бъде извършен оглед от застрахователя и съответния компетентен орган, но задължително трябва да предприемете действия за ограничаване на щетите, ако е възможно това (като например да се опитате да гасите пожара докато дойдат от противопожарната служба).
 • Хубаво е да съхранявате документи за покупката и гаранционни карти на застрахованото движимо имущество, като аудио и визуална техника и битови уреди.
 • Следете какво се описва в протокола за оглед и запазете копия от всички предоставени на застрахователя документи.

 

При застраховка Помощ при пътуване:

 • При злополука или внезапно заболяване в чужбина, винаги следвайте инструкциите на застрахователя и неговата асистанс компания относно лечебното заведение или медицинския специалист.
 • Изисквайте и съхранявайте пълна медицинска документация от събитието и направените разходи за лечението Ви.

 

При отказ или частично изплащане на обезщетение от застраховател:

 • Не винаги дори и когато сте изпълнили всички съвети и указания, застрахователят се съгласява да Ви обезщети или изплаща пълния размер на претенцията Ви. Причините затова могат да бъдат много и различни, но начинът да постигнете положителен резултат е като се обърнете към нас като Ваш застрахователен брокер.
 • Ще получите от нашите специалисти (адвокати), които разбират от застраховане, бърза и компетентна консултация и пълно съдействие при уреждане на щетата Ви на следните телефони и адрес:

Тел.: 0878 33 18 33 и 0898 35 35 34 
Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.