Автоасистанс

Автоасистанс

 

Застраховката Автоасистанс предлага помощ при настъпване на

инцидент, ако пътувате с автомобила си. При настъпване на

повреда или при инцидент, застрахователната компания предлага

телефон на спешен център, на който можете да позвъните и да

получите инструкции и помощ. Застраховката има за цел да помогне

с плащане на разходи за хотел, настаняване и транспорт в случай на настъпването на инцидент.

Застраховката Автоасистанс може да е валидна само за територията на Република България . само за чужбина или в комбинация.

Стандартният срок на застраховката „Автоасистанс“ е 1 година.
При настъпване на застрахователно събитие, застрахователните компании покриват следните разходи:

 

  • за осигуряване транспортирането на автомобила и/или неговите прикачени устройства до тяхното местодомуване, застрахователят осигурява резервен водач, в случай че при ПТП е пострадал водача на автомобила.
  • за транспортиране до център за спешна медицинска помощ на водача и пътниците в автомобила
  • за репатриране до лечебно заведение или дома на пътниците в автомобила
  • за репатриране на тленни останки в случай на смърт
  • за транспортиране на пътниците от мястото на събитието до най-близкия населен пункт и за резервиране на билети за обществен транспорт за тяхното по-нататъшно транспортиране
  • за неотложна медицинска помощ, вследствие ПТП
  • за осигуряване на техническа помощ и транспортиране на автомобила до най-близкия подходящ автосервиз
  • за хотел