Застраховка на плавателни съдове

Застраховка на плавателни съдове

 

Този вид застраховане се регламентира както с „Общи условия за застраховане на плавателни съдове”, предлагани от различните застрахователни компании, така и с английските Institute Time Clauses Hulls ― Time 1.11.95 г.

Обект на застраховане са плавателни съдове от всякакъв тип, включително плаващи докове и платформи, по време на техния строеж, изпитания и предимно при тяхната експлоатация.

Застрахователното покритие се избира от клиента и може да включва следните рискове:

 

  • каско пълна и/или частична загуба;
  • отговорност към трети лица (гражданска отговорност);
  • обща авария и спасяване;
  • загуба на навло или дисбурсменти;
  • война и стачки;
  • други.