Строително монтажни работи

Строително монтажни работи

 

Тази застраховка е предназначена за инвеститорите, предприемачите, изпълнителите или подизпълнителите на всякакви социално-битови, промишлени, инженерингови и индивидуални строителни обекти.

Предмет на застраховката могат да бъдат:

 

 • цялата строителна площадка;
 • извършваните по договор строително-монтажни работи;
 • Материалите;
 • механизацията и оборудването;
 • гражданска отговорност на инвеститора или изпълнителя към трети лица за нанесени имуществени и/или неимуществени вреди.


Застрахователните компании осигуряват следните основни покрития:

 • „Всички рискове” – изплащат се обезщетения при унищожаване или повреда на застрахованото имущество;
 • покритие на отговорността във връзка със загуби, причинени на здравето, живота или имуществото на трети лица.


Застраховката дава възможност за включване на следните допълнителни клаузи и рискове:

 • гаранционно обслужване на строителните работи;
 • загуба или повреда в следствие на стачка, бунт или гражданско вълнение;
 • допълнителни разходи за извънреден труд, нощен труд, работа в празнични дни, бърз превоз;
 • вреди от земетресение;
 • повреда или унищожаване на имущество на склад извън строителната площадка;
 • повреда на подземни кабели, тръби и други съоръжения;
 • иск на проектанта;
 • вибрации, отстраняване или отслабване на опората.