Домашно имущество

Домашно имущество

 

Тази застраховка осигурява защита на имуществото на физически лица. За повечето хора закупуването и обзавеждането на собствен дом е важна инвестиция, която несъмнено трябва да бъде защитена. Обичайните предпазни мерки (СОТ, локална аларма, метални врати и решетки) са по-скоро превантивни и често се оказват недостатъчни.

Застрахователните компании в България предлагат стандартни пакети, при които не се извършва оглед на жилището, а обезщетенията се изплащат в пълен размер до посочения лимит, без да се прилага осредняване или амортизация на имуществото.

Обект на застраховка Домашно имущество са:

Недвижимо имущество:

 

 • жилищни сгради;
 • вилни сгради;
 • стопански сгради, гаражи, работилници, градински постройки и др.;
 • съоръжения от специален тип като сателитни антени, слънчеви отоплителни инсталации, оранжерии, гъбарници, плевници, сгради за отглеждане на птици или животни, кладенци, външни чешми, огради и др.


Движимо имущество:

 • общо обзавеждане, лични и други вещи, използвани в домакинството;
 • битови електроуреди;
 • аудиовизуална и електронна техника;
 • стопанско имущество – селскостопански машини, инвентар и продукция, строителни машини, инструменти, материали и др.;
 • произведения на изкуството с висока художествена стойност, гоблени, скъпи облекла, кожени палта, маркови дрехи и др.


Застраховката покрива загуби, причинени от:

 • пожар, включително последиците от гасенето на пожара;
 • експлозия/имплозия;
 • природни бедствия като буря, ураган, градушка, наводнение, падащи дървета и клони;
 • тежест от естествено натрупване на сняг или лед;
 • авария на ВиК;
 • късо съединение
 • злоумишлени действия на трети лица (вандализъм, вкл. злоумишлен палеж);
 • удар от ППС или от летящо тяло с екипаж, падащи негови съставни части или товар;
 • кражба чрез взлом;
 • земетресение.


В комбинация с горепосочените покрития се предоставя възможност за включване на допълнителни покрития като:

 • чупене на стъкла и витрини
 • гражданска отговорност към трети лица;
 • разходи за алтернативно настаняване;
 • загуби на доход от наем.