Офиси и търговски обекти

Офиси и търговски обекти

 

Тази комбинирана застраховка предоставя на собствениците/наемателите на търговски обекти като магазини, офиси, складове, заведения за обществено хранене, лекарски и стоматологични кабинети, козметични и фризьорски салони, туристически агенции и други обекти от сферата на търговията и услугите застрахователна защита за имуществото, използвано при осъществяване на дейността, като сгради, инвентар, обзавеждане, стоки, фасадни витрини, офис оборудване и други.

Застраховката покрива загуби, причинени от:

 

 • пожар, включително последиците от гасенето на пожара;
 • експлозия/имплозия;
 • природни бедствия като буря, ураган, градушка, наводнение, падащи дървета и клони;
 • тежест от естествено натрупване на сняг или лед;
 • авария на ВиК;
 • късо съединение
 • злоумишлени действия на трети лица (вандализъм, вкл. злоумишлен палеж);
 • удар от ППС или от летящо тяло с екипаж, падащи негови съставни части или товар;
 • кражба чрез взлом;
 • Грабеж;
 • земетресение;


В комбинация с горепосочените рискове се предоставя възможност за включване на допълнителни покрития като:

 • разходи за разчистване след настъпило застрахователно събитие;
 • пари в каса (в работно и в извънработно време);
 • отговорност към трети лица;
 • счупване на стъкла или стенни огледала и витрини;