Предприятия

Застраховка на предприятия (Индустриален пожар)

 

Тази застраховка гарантира защита на производствени

активи като сгради, машини, съоръжения, продукция, стоки,

материални запаси и други срещу загуби, причинени от:

 

 • пожар, включително и последиците от гасенето му,

експлозия,имплозия, удар от мълния, удар от

самолет или друг летателен апарат или предмети,

падащи от тях;

 • природни бедствия като буря, ураган, градушка, наводнение,

падащи дървета и клони;

 • свличане или срутване на земни пластове;
 • тежест от естествено натрупване на сняг или лед;
 • измокряне в резултат от авария на ВиК;
 • злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);
 • счупване на трайно монтирани стъкла и витрини;
 • удар от пътно превозно средство или животно;
 • разходи, направени за разчистване на останки, разглобяване или разрушаване, ограждане или укрепване, хонорари на архитекти и/или експерти;
 • кражба чрез взлом;
 • Грабеж;
 • земетресение.


В комбинация с горепосочените рискове се предоставя възможност за включване на допълнителни покрития като:

 • Прекъсване на бизнеса;
 • Отговорности;
 • Пари в каса (в работно и в извънработно време);
 • Авария на машини и други.


Застрахователните суми на активите могат да бъдат определени на база действителна или възстановителна стойност или на база счетоводни данни (отчетна или балансова стойност). Застрахователната премия се определя от тарифите на застрахователните компании, от вида на