Застраховка на товари (Карго)

Застраховка на товари (Карго)

 

Обект на тази застраховка са товари по време на международни и вътрешни превози. Покритите рискове се определят в зависимост от спецификата на товара, опаковката, вида на превоза и дестинациите.

Застрахователните компании предлагат покрития съгласно следните основни карго клаузи:

 

  • Institute Cargo Clauses (A)-1.1.82
  • Institute Cargo Clauses (B)-1.1.82
  • Institute Cargo Clauses (C)-1.1.82
  • Клаузи „Пълно покритие” (А)-1.1.87
  • Клаузи „Ограничено покритие” (В)-1.1.87
  • Клаузи „Минимално покритие” (С)-1.1.87
  • Institute Cargo Clauses (Air)-1.1.82
  • други


Избраното покритие може да се разшири посредством включване на допълнителни клаузи “товаро-разтоварни”, “от склад в склад” и др.