Детски и женитбени застраховки

Детски и женитбени застраховки

 

Родителите винаги искат най-доброто за децата си. Детските и женитбените застраховки позволяват без много усилия, в течение на продължителен срок от време да подсигурите финансова подкрепа за предстоящите важни моменти в живота на Вашето дете. Същевременно средствата Ви се инвестират в различни финансови инструменти, което води до тяхното увеличение.

Условията по застраховките са много гъвкави и Ви предоставят възможности за промяна на срока, застрахователната сума или тарифата, като едновременно с това гарантират застрахователна закрила за Вас и семейство Ви през целия срок на застраховката.

Покритията при този вид застраховки са:

  • Смърт вследствие злополука или общо заболяване;
  • Трайна неработоспособност от битова или трудова злополука;
  • Временна неработоспособност от битова или трудова злополука;
  • Временна неработоспособност от общо заболяване;
  • Освобождаване от плащане на премия след установяване на трайна нетрудоспособност, вследствие на покрито застрахователно събитие.

 

По договаряне със застрахователя риска може да се носи както за живота и здравето на родителя , така и за живота и здравето на детето.