Краткосрочни застраховки живот

Краткосрочни (рискови) застраховки

 

Най-бързият и лесен начин да защитите себе си и членовете на вашето семейство е краткосрочната застраховка Живот и злополука. Този тип застраховки са приложими и за служителите във фирми и институции от всички сектори на икономиката и обществения живот.

Покритията при този вид застраховки са:

Основен пакет:

  • Смърт вследствие злополука или общо заболяване;
  • Трайна неработоспособност от битова или трудова злополука;
  • Временна неработоспособност от битова или трудова злополука;
  • Временна неработоспособност от общо заболяване;

Допълнителен пакет:

  • Медицински разходи за възстановяване след злополука и заболяване;
  • Дневни пари за болничен престой при злополука и заболяване;
  • Оперативно лечение на органи и системи