Пенсионни (Рентни) застраховки

Пенсионни (Рентни) застраховки

 

Ако искате и след пенсионирането си да се радвате на финансова стабилност и да се посветите активно на нещата, за които преди не Ви е оставало време - да пътувате по света или да се отдадете на хобито си, се нуждаете от спестовно-осигурителна програма с оптимална доходност.

Пенсионните (рентни) застраховки предоставят възможност спестените Ви средства да нарастват в следствие на инвестирането им в нискорискови и високодоходни инвестиционни инструменти. Сключвайки пенсионна застраховка, Вие получавате и законово регламентирани данъчни преференции, както и възможност да използвате застраховката си в случай, че се нуждаете от кредит.

Ето и продуктите, които се предлагат на пазара:

 

  • Пенсионна застраховка с еднократна премия с наследяване на пенсия;
  • Пенсионна застраховка с еднократна премия без онаследяване;
  • Пенсионна застраховка с разсрочено плащане на вноските и с наследяване на цяла пенсия;
  • Пенсионна застраховка с разсрочено плащане на вноските, без онаследяване.

Покритията при този вид застраховки са:

  • Смърт вследствие злополука или общо заболяване;
  • Трайна неработоспособност от битова или трудова злополука;
  • Временна неработоспособност от битова или трудова злополука;
  • Временна неработоспособност от общо заболяване;
  • Освобождаване от плащане на премия след установяване на трайна нетрудоспособност, вследствие на покрито застрахователно събитие.