Смесени застраховки “Живот”

Смесени застраховки “Живот”

 

Влагането на средствата Ви в нискорискови и високодоходни инвестиционни инструменти, гарантира Вашата финансова стабилност. Едновременно с това, със смесени застраховки „Живот” Вие получавате законово регламентирани данъчни облекчения, както и възможност да използвате застраховката си в случай, че се нуждаете от кредит.

Застрахователните компании предлагат разнообразни смесени застраховки „Живот” като:

  • Спестовна застраховка „Живот” с допълнителни покрития по избор;
  • Спестовна застраховка „Живот” с готов пакет допълнителни покрития;
  • Семейна спестовна застраховка „Живот”;
  • Спестовна застраховка „Живот” за стипендия.

 

Покритията при този вид застраховки са:

  • Смърт вследствие злополука или общо заболяване;
  • Трайна неработоспособност от битова или трудова злополука;
  • Временна неработоспособност от битова или трудова злополука;
  • Временна неработоспособност от общо заболяване;
  • Освобождаване от плащане на премия след установяване на трайна нетрудоспособност, вследствие на покрито застрахователно събитие.