Обща гражданска отговорност

Обща гражданска отговорност

 

Тази застраховка покрива Вашата гражданска отговорност, а така също и гражданската отговорност на Вашите служители за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица, произтичащи от действия или бездействия, свързани с дейността на фирмата.
Тя покрива всички суми, които застрахованият бъде законово задължен да плати като компенсация за вреди на основание претенции на трети лица, както и разноските за уреждане на претенциите, одобрени от застрахователя.

Застраховките, които се предлагат са следните:

 • Отговорност на ползвателите на огнестрелно оръжие;
 • Отговорност на превозвача при международни и вътрешни превози (СМR);
 • Отговорност на бензиностанции;
 • Отговорност на охранителя (СОТ);
 • Отговорност на организатора на обществени мероприятия;
 • Отговорност на хотели и ресторанти;
 • Отговорност на наемателя;
 • Отговорност на концесионера;
 • Отговорност на продукта (изделието);
 • Отговорност на работодателя;
 • Отговорност на ръководителя;
 • Отговорност към трети лица (обща);
 • Други.