Професионални отговорности

Професионални отговорности

 

При някои професии законът предвижда сключване на задължителна застраховка „Отговорност” от страна на практикуващите ги специалисти. Всеки специалист може да получи допълнителна сигурност като застрахова своята професионална отговорност.

Застраховките, които се предлагат са следните:

 

 • Отговорност на адвоката;
 • Отговорност на нотариуса;
 • Отговорност на съдия-изпълнителя (ЧСИ);
 • Отговорност на синдика;
 • Отговорност на счетоводителя, експерт-счетоводителя и одитора;
 • Отговорност на лекари и медицински персонал;
 • Отговорност на ветеринарния лекар;
 • Отговорност на спедитора;
 • Отговорност на туроператора;
 • Отговорност на превозвача (съгл.Наредба 11);
 • Отговорност на превозвача ( съгл.Конвенция CMR);
 • Отговорност на кадастъра;
 • Отговорност на строителя (по ЗУТ чл.171 и чл.173);
 • Отговорност на проектанти, архитекти и инженери или независим строителен надзор;
 • Отговорност на застрахователни брокери;
 • Отговорност на агенти по продажба на самолетни билети (IATA);
 • Отговорност на лицата, упражняващи технически надзор на опасни съоръжения;
 • Други.