Доброволен пенсионен фонд

Доброволен пенсионен фонд

Доброволното пенсионно осигуряване в ДПФ цели увеличаване на доходите на лицата след тяхното пенсиониране и осигуряване на спокойни старини.

То позволява ранно получаване на доброволна пенсия още преди навършване на пенсионна възраст. Важно предимство на този тип осигуряване е, че осигурените лица могат да изтеглят натрупаните средства от лични вноски по всяко време, дори преди настъпване на осигурителен случай (старост, инвалидност, смърт).

Осигуряването в ДПФ се осъществява чрез сключването на осигурителен договор. В него се посочва видът и размерът на осигурителнитe вноски - месечни, периодични или еднократни вноски.