Универсален пенсионен фонд

Универсален пенсионен фонд

Целта на допълнителното задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд е обезпечаване на допълнителен доход чрез предоставяне на ДОПЪЛНИТЕЛНА ПЕНСИЯ за старост при придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от Държавното обществено осигуряване.
Допълнителното осигуряване в Универсален пенсионен фонд обхваща всички работещи, родени след 31 декември 1959 година, които са осигурени в държавното обществено осигуряване по реда на част Първа от Кодекса за социално осигуряване.
Осигуряването във фонда става чрез подаване на индивидуално заявление и сключване на писмен договор.