Застраховка на земеделски култури

Застраховка на земеделски култури

 

Предмет на тази застраховка е реколтата от земеделски култури, трайни насаждения в плододаваща възраст (лозя и овошки), медицински и етеричномаслени култури, зеленчуци, отглеждани на открито или в парници.

Обект на застраховката са и млади трайни насаждения.

Покритието по тази застраховка е срещу загуба от механични увреждания на земеделските култури, настъпили в резултат от следните рискове:
 

  • Градушка и в комбинация с нея;
  • Буря и проливен дъжд;
  • Киша и наводнение;
  • Пожар на корен;
  • Осланяване;
  • Измръзване/изтегляне.

При тази застраховка, освен определените стандартни изключения по полицата, не се покриват и загуби, причинени от болести, химикали и препарати, гризачи, инсекти, диви и домашни животни и птици, както и загуби в следствие на естествено отмиране на видовете.