Болнична медицинска помощ

Болнична медицинска помощ

  • Прием и настаняване в болнични заведения;
  • Специални условия при болничното лечение;
  • Консултации, диагностика и лечение;
  • Различни по сложност хирургически операции.
  • Дава възможност за стационарно лечение на доброволно здравноосигуреното лице. Предлага се избор на лечебно заведение, лекуващ лекар по време на лечението, индивидуално следене на заболяването от медицинския персонал. Таксите за болничен престой не се заплащат от осигурените лица . Съществено се намалява или избягва времето за чакане за планово стациониране, поради възможността за избор на допълнителни преференции по време на престоя. Пълното покритие на пакета дава възможност за : - избор на водещи лечебни заведения в страната; - предоставяне на най- добри условия за болничен престой; - не се заплащат потребителски такси.