Дентална медицина

Дентална медицина

 

  • Дава възможност на всяко доброволно здравноосигурено

лице при посещениe на лекаря по дентална медицина да

ползва допълнителни услуги извън поеманите от

НЗОК, като например лечение на периодонтити, чистене

на зъбен камък и поставяне на коронки.