Извънболнична медицинска помощ

Извънболнична медицинска помощ

  • Здравни услуги на ниво специализирана извънболнична помощ;
  • Първични и вторични прегледи при свободно избран лекар;
  • Прегледи в амбулаторни и домашни условия;
  • Лабораторни, инструментални, функционални изследвания и образна диагностика;
  • Доброволно здравноосигурените лица получават при нужда директно медицинска помощ от специалисти от съответните профили на медицината, както и достъп до цялата необходима гама от лабораторни и функционални изследвания, без да е необходимо да бъдат насочвани от техния общопрактикуващ лекар и без да заплащат дължимите потребителски такси. Доброволно здравноосигурените лица се обръщат към координаторите в съответното лечебно заведение на посочените телефони за връзка, за да получат съдействие за консултация при съответния специалист, деня, часа за преглед с оглед пестене на време в съответното лечебно заведение. Пълното покритие на пакета дава възможност за : - лечение в домашни условия; - консултация с лекари по-избор; - високоспециализирани клинико-лабораторни изследвания.