Възстановяване на разходи при профилактика и лечение

Възстановяване на разходи при профилактика и лечение

  • Дава възможност на всяко доброволно здравноосигурено лице да закупува предписани от лекаря медикаменти и консумативи, както и да ползва стоматологични услуги за които паричните средства се възстановяват след представяне на официални разходооправдателни документи. Пълното покритие на пакета дава възможност и за осигуряване на медицински транспорт.