Застраховка при пътуване в чужбина

Застраховка при пътуване в чужбина

 

Медицинските застраховки, популярни още и като застраховки „Помощ при пътуване” или „Асистанс”, осигуряват необходимите финансови средства и информация за получаване на навременна и специализирана медицинска помощ при престой в чужбина, както за български граждани, така и за чужденци (без покритие в държавата, чиито граждани са).

На застрахователния пазар се предлагат различни покрития и застрахователни суми по следните продукти:

- Помощ при пътуване в чужбина - бизнес покритие;

- Помощ при пътуване - туристически пътувания;

- Медицински разноски.


Обичайните покрития, които тези продукти осигуряват са:

-  разходи за медицинско обслужване в случаите на злополука или внезапно заболяване (в зависимост от избраното покритие могат да се поемат и разходи за амбулаторно лечение и разноски за спешно зъболечение с различни лимити посочени от застрахователните компании);

-  при необходимост се осигурява приемане в най-близката болница и ако се налага и репатриране до България, включително и със санитарен самолет;

-  репатриране в случай на смърт;

-  организиране и заплащане на адвокатска защита в случаите, когато застрахованият е подложен на съдебно преследване за гражданска отговорност съгласно законодателството на страната, в която той пребивава.


Обикновено застрахователните компании имат изисквания за максимална възраст на застрахованите лица, над която не е възможно сключването на тази застраховка или се прилага завишение на стандартната тарифа.