Застраховка туризъм в РБългария

Застраховка туризъм в РБългария

 

Застраховката е предназначена за туристи, алпинисти и скиори, като

полицата може да се сключи в три варианта - индивидуална,

семейна или групова.

По условията на застрахователната полица се покриват

следните рискове:
 

  • смърт или трайна загуба на трудоспособност в резултат на злополука;
  • медицински разходи (включително разходи за болничен престой), но за не повече от 30 дни от датата на злополуката;
  • разходи за издирване, спасяване и транспортиране до най-близкото болнично заведение в резултат на злополука.

 

Покритието по полицата е валидно за територията на Р. България.