Злополука индивидуална, семейна, групова

Злополука индивидуална, семейна, групова

Застраховката е предназначена за физически лица (български и чуждестранни граждани), които сключват индивидуални застраховки, застраховки за членове на семейство/домакинство или за група физически лица, която може да бъде сключена и от името на работодател.

По желание на клиента могат да бъдат включени следните рискове:

 

  • смърт вследствие битова злополука;
  • трайна загуба на работоспособност вследствие битова злополука;
  • временна загуба на работоспособност вследствие битова злополука;
  • медицински разноски и/или репатриране вследствие злополука;
  • дневни пари за болничен престой вследствие злополука;
  • оперативно лечение на органи и системи.

 

Покритието е валидно 24 часа в денонощието.