Гости на хотели

Гости на хотели

 

Застраховката покриви злополуки за български и чуждестранни граждани, пребиваващи в местата за подслон на територията на Р България

 

Покрити рискове:

 

  • Смърт и трайна загуба на трудоспособност вследствие злополука
  • Медицински разноски вследствие злополука или акутно заболяване
  • Разноски за репатриране вследствие злополука
  • Частична или пълна загуба на личен багаж
  • Гражданска отговорност