Злополука на учащи и персонал

Злополука на учащи и персонал

Застраховката е подходяща за деца в детски ясли и градини, ученици в начални и средни училища, студенти във висши учебни заведения, както и за административния, преподавателския и помощния персонал, работещ в тях.
Застраховката може да се сключва индивидуално и групово.

По условията на застрахователната полица се покриват следните рискове:

  • Смърт вследствие злополука
  • Трайна загуба на работоспособност вследствие злополука
  • Временна загуба на работоспособност вследствие злополука
  • Временна загуба на работоспособност вследствие общо заболяване
  • Възстановяване на разходи за закупени медикаменти

 

Допълнителни покрития:

Инфекциозно заболяване:

  • Разходи за лечение на инфекциозно заболяване

Организиран ученически отдих и туризъм:

  • Дневни пари за болничен престой вследствие злополука
  • Медицински разходи за консумативи и гипсова имубилизация в резултат на злополука
  • Транспортиране от мястото на злополуката до дома или до най-близкото лечебно заведение

 

Гражданска отговорност към трети лица:

  • Имуществени и неимуществени вреди, по виновност на застрахованото лице